'Zor'a Değil Kavramlara Yenildik
Beyaz Yıldız

Beyaz Yıldız

'Zor'a Değil Kavramlara Yenildik

16 Şubat 2016 - 16:31

Kavramlar, düşünmemizi sağlayan, dünyayı anlamlandırdığımız araçlardır… Bu araçlar, durumu kavramaya ne kadar uygunsa dünya o kadar doğru anlamlandırılabilir, olup bitenler o kadar kolay anlaşılabilir oluyor. Ancak, ya o bu araçlar, önümüzdeki soruna uygun araçlar değilse?

Batı dünyasında, özellikle son on yıldır, yükselen bir “İslâm ve Müslüman düşmanlığı” var. Ancak Batı dünyası, bu olguyu “İslamofobi (Islamophobia)”  kavramı ile karşılıyor. Müslüman coğrafyasının “okumaz-yazar” takımı, İslâm ve/veya Müslüman karşıtı eylemleri “meşrulaştıran”, İslâm ve/veya Müslüman karşıtlarını “olağandışı korkuları” nedeniyle “mağdur” gösteren “İslamofobi (Islamophobia)” kavramını kullanabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.

“Fobi” kavramı, Türkçede, belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan “olağan dışı güçlü korku”, “yılgı” anlamına geliyor. İngilizcede de genel olarak bu anlamda kullanılmakla birlikte,“bir şeyden kaçınma, hoşlanmama” anlamlarını da yüklenebiliyor.O zaman zihinlere şu sorular akıyor: Olağandışı güçlü korkusu nedeniyle bir şeye zarar ver(dir)en birisi ahlâken sorumlu tutulabilir mi? Örneğin örümcek korkusu (araknofobi) nedeniyle bir örümceğe zarar ver(dir)en birisi veya gece duyduğu ses üzerine uyanan ve yatak odasında bir yabancıyı gören birisi, duyduğu “olağandışı korku” nedeniyle, gördüğü yabancıyı vurursa ahlâken sorumlu olur mu? Bu birileri, kendini korumak için ve/veya bir refleks olarak böyle bir eylem biçimi içine girmemişler midir?

Evet, bir örümceğe zarar ver(dir)me veya yatak odasında görülen yabancıyı vurmaeylemleri nedeniyle “o birileri”ninahlâken sorumlu tutulmaları oldukça zordur. Çünküo birilerinin “olağandışı korkuları”, o zarar ver(dir)me eylemlerine bir çeşit “meşruiyet” ve “anlaşılabilirlik” sağlamaktadır. O nedenle Batı, Hıristiyanlığa ve Hıristiyanlara karşı yapılan eylemleri, “anti-Christian, anti-Christianity, anti-Christ (Hıristiyan karşıtı, Hıristiyanlık karşıtı, İsa karşıtı)”, Yahudiliğeya daİsrail’e karşı yapılan -değil eylemleri- eleştirileri bile “anti-Semitism, anti-Jewish (Yahudilik karşıtı)”kavramları ile karşılıyor. Çünkü “-fobi” son ekindeki “pasiflik/mağdurluk” anlamının aksine “anti-”öneki, eklendikleri kelimelere“aktiflik/faillik” anlamları yüklüyor. Zaten bu yüzden Batı, anti-Christian, anti-Christianity, anti-Christanti-Jewish, anti-Semitik eylemlerde bulunanları sorumlu tutuyor ve cezalandırıyor, buna karşın İslâm ve/veya Müslüman karşıtı eylemlerde bulunanları sorumlu tutmayıp cezalandırmıyor.

Batının Müslüman medyasını kavramlarla manipüle etmesine benzer bir durum,“şeyler”i isimlendirirken de ortaya çıkıyor. Olumlu ya da olumsuz ama bize ait olan nesnelere Batının verdiği isimleri ve/veya onun versiyonlarını kullanmaktan da zevk alıyor Müslümanlara aitmedya. Mesela,“anti-İslami Terör Örgütü (ATÖ)”nün“Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD veya DAİŞ)”olarak adlandırılması gibi. Oysa bu kavram ve isimlendirmeler, Batının Müslümanlar üzerinde sürdürdüğü psikolojik bir harekâttan başka bir şey değil ve Müslüman medyası da bu operasyonda Batının maşası olmaktan geri durmuyor.

Irak’ın Batılıların kontrolündeki Ebu Gureyb hapishanesinde, Batılılar tarafından kurulan “anti-İslami Terör Örgütü (ATÖ)”, 2002 yılında, “Tevhid ve Jihad” adıyla terör sahnesine çıkarıldığında,Afganistan’daki 1979-1988 Afgan[ABD vekili]-Sovyet Savaşında işine yaradığı için olumladığı“mücahid (mujahedeen), cihad (jihad), cihadçı (jihadist)” kavramlarını ve dolayısıyla Müslümanlarıbu defa olumsuzlayarak, Afganistan, Irak, Suriye gibi Müslüman ülkeleri, kendi nam ve hesabına işgal edebilmenin gerekçelerini ve meşruiyetini oluşturmayı amaçlamıştı. Ne ki, 9/11 saldırılarını “Afgan merkezli ve Irak bağlantılı!”“cihadçı!”, radikal “İslamcı! El-Kaideyapmamış mıydı!

Sosyalist terör örgüt üyeleri için “militan (militant, militia)”kavramını ve hatta sosyalist ya da radikal Hıristiyan terör örgütlerininüyeleri –onların eylemleri terör eylemi olarak algılanmasın diye-için “gerilla (guerilla)”, “savaşçı (fighter)”, combatant (savaşçı)gibi kavramlarıkullananve çoğu zaman onlar için “terörist” kelimesini bile zikretmekten kaçınanBatı;ATÖ gibi örgütler söz konusu olduğunda, “terör” kelimesi ile “cihadçı”, “mücahit” gibi kavramlarıArapça söylenişleriyle birlikte kullanmaktan hoşlanıyorlar. Oysa “cihadçı” İngilizcedeki “warlike, belligerent (savaş yanlısı, savaşçı)”;mücahit ise “fighter, warrior, combatant (savaşçı, silahşor, alperen, asker)” gibikavramlarıkarşılamaktadır.Teröriste terörist demek yerine,-Müslümanlar için kutsal olan cihat ve İslam kelimelerinden türetilmiş-teröristler için “cihatçı”, “mücahit”, “İslamcı”, “radikal İslamcı”kavramları kullanmak, Batının Müslümanlar üzerinde yürüttüğü psikolojik bir harekâttan başka ne olabilir.

9/11 saldırıları, Batı dünyasında, İslam ve Müslüman karşıtı algıların, eylemlerin, yazıların, söylemlerin hızla yükselmesine yol açmıştı zaten amaIrak’ın işgalininmeşru olabilmesi için“El-Kaide’nin Irak’a geçmesi” gerekiyordu ki,bu nedenle Irak’taki “Tevhid ve Jihad” örgütü “El Kaide-Irak (AQ-I)” adını aldı. Yaptığı/yapacağı eylemlerle, “İslâm”ın ne kadar “kötü bir din!”, Müslümanların ne kadar “vahşi insanlar!”olduğu algısını yerleştirebilmek için örgüt, 2006 yılındaki“Mücahitler Şura!”sında adını“Irak İslâm Devleti (ISI)”olarak değiştirdi. Bayrak olarak ise peygamber efendimizin mührü ve üzerinde kelime-i şehadet yazısının bulunduğu, siyah “İslâm Bayrağı”nı seçti. Böylece “Müslümanların katli vaciptir!” algısını yaratacak ve pekiştirecek bütün, sembol, kavram ve isimlendirmeler neredeyse tamamlanmıştı. (Zaten o yüzden azımsanmayacak derecede Batılı politikacı, masum mültecilerin vurularak ya da boğularak öldürülmesini önerebiliyor)

Koalisyon güçleri, Suriye’ye girebilmek için, 2013 yılında, bir kısım ATÖ unsurlarını Suriye’ye gönderdi ve örgüt “Irak-Şam İslâm Devleti (ISIL, ISIS, IŞİD)” adını aldı. Örgütün bazı unsurları, Libya, Nijerya, Yemen gibi Müslüman ülkelerde boy gösterdi ve nihayet söz konusu terör örgütü, adını,“İslâm Devleti (IS)!”yaptı.

Bu terör örgütünün, yalnızca Müslümanların yaşadığı coğrafyada faaliyet gösterdiğini, Batılıların yaşam alanlarına girmediğini, yalnızca İslâma ve Müslümanlara zarar verdiğini gören, bilen, hisseden Müslüman coğrafyasının hassas insanları; IS[IslamicState(İslâm Devleti)], ISIS[IslamicState of Iraqand al-Sham(Irak-Şam İslâm Devleti)], ISIL[IslamicState of Iraqandlevant(Irak-Şam İslâm Devleti)],IŞİD (Irak-Şam İslâm Devleti) gibi isimlendirmelerin yerine DAESH, DAEŞ, DAİŞ[ad-Dawlah al-Islāmiyahfī 'l-ʿIrāqwa-sh-Shām(Irak-Şam İslâm Devleti)]isminin kullanılmasını önerdi.

Batı dünyası genel olarak bu isme (DAEŞ) karşı çıkmadı. Çünkü onlara göre, bu isim, önceki isimlendirmelerin Arapça versiyonundan başka bir şey değildi ve İslâmın ve Müslümanların karalanmasının önüne geçemeyeceği gibi genç ve dini bilgisi zayıf Arapları terör örgütüne katılmaya ikna etmekte de daha etkili olabilirdi.

Oysa, IS, ISIS, ISISL, IŞİD, DAESH gibi adlarla anılan bu terör örgütü, halkı Müslüman olan ülkelerde faaliyet göstermiyor ve Müslümanları öldürmüyor mu! Bununla yetinmiyor, İslâm hakkında şimdiye kadar oluş(turul)muş en kötü algıyı inşa etmiyor mu!Yani bu terör örgütünden zarar görenler Müslümanlar ile onların dini olan İslam değil mi! O halde ona uygun bir isimlendirme gerekmez miydi? Meselâ durumu daha iyi anlatan “anti-İslami Terör Örgütü (ATÖ), “anti-Müslim Terör Örgütü (AMT)” –onun İngilizceversiyonları olarak,“anti-IslamicTerrorOrganization (ATO)”, “anti-MuslimTerrorOrganization (AMUTO)”-gibi isimlendirmeler yapılamaz mı(ydı)? Ama galiba Batının dayattığı paradigma ve “koşullu düşünme” bunu engelliyor.

Şu anti-İslami Terör Örgütünü isimlendirmeye, şu sorular sorularak başlanamaz mı(ydı) mesela: Hiç radikal Hıristiyan terör örgütleri yok mu? Eğer varsa, Batı, o terör örgütleri için hangi isimleri kullanmayı tercih ediyor? Eğer radikal Hıristiyan terör örgütleri varsa, “İslâmcı” diye bir kavram ve onun versiyonları gelişirken,“Hıristiyanlıkçı”diye bir kavram ve onun versiyonlarıneden gelişmemiştir?

Evet, Hıristiyan terör örgütleri vardı ve el’an var. Meselâ, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde, ATÖ’nün eylemlerinden daha vahşi eylemlerle boy gösteren bir Hıristiyan terör örgütü var kiamacı, özel olarak Orta Afrika Cumhuriyeti’ndekive genel olarak Orta Afrika’daki“Müslümanları zorla Hıristiyan yapmak”. Bu örgüt militanları, Müslümanlar Hıristiyanlığa geçmeyi reddettiklerinde, onların kafalarını kılıçla vücudundan ayırıyorlar;çocuk, yaşlı, kadın demeden öldürüyorlar; onları diri diri ateşe atıyorlar ve taşlıyorlar.Fakat bu örgütün adında Hıristiyanlığa dair bir işaret bulunmadığı için Hıristiyanlar ve Hıristiyanlık deyince akla terör gelmesi engellenmiş oluyor. Bu örgütün adı “anti-Balaka”. “Pala” taşıyan kendileri amaisimleri, sıklıkla, İngilizceye “anti-Machete [anti-Pala (Pala karşıtı)]” olarak çevriliyor.

Tapınak Şövalyeleri de Hıristiyanlık adına Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda terör estirmişlerdi amaMüslümanların zihninde bile olumsuz bir algı yaratamamışlardı. Zira onlar şövalye idi!“şövalye ruhu” taşıyorlardı!

Birçok Müslüman, Lord’sResistanceArmy [Tanrı’nın Direniş Ordusu (LRA)], NationalLiberation Front of Tripura [Tripura Tanrı’nın ve Hıristiyanlığın Krallığı (NLFT)], CatholicReaction Force/Protestant Action Force (Katolik Reaksiyon/Protestan Aksiyon Gücü), TheOrangeVolunteers (Turuncu Gönüllüler), The Aryan Nations (Aryan Devleti), TheChristian Identity Movement [Hıristiyan Kimliği Hareketi CIM)]gibi örgütleri duymamıştır bile. Çünkü, KuKlux Klan (KKK) hariç, küreye hakim Batı medyası, o örgütleri ve örgütlerin faillerini karalamamıştır. Batı medyasıKKK’yı koruyamamıştı ama radikal Hıristiyan yönünü deri renginin altına gizlemeyi başarabilmişti.

Görüldüğü gibi Batılılar, dayattıkları kavram, isim ve paradigmalarla, dünyanın geri kalanını kontrolü altında tutuyor. Dünyanın geri kalanı, özellikle Müslüman coğrafya, Batının meydan okumalarına ve saldırılarına karşı koymak istiyorsa, kendi kavram ve paradigmalarını üretmenin yolunu bulmalı ve medyasını uyanık tutmalıdır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar